Pracownia AAD - PROJEKT powstała w roku 1990, założona przez architekta Andrzeja Adamka, który ściśle współpracując z grupą doświadczonych specjalistów wszystkich branż, mógł świadczyć kompleksowe usługi projektowe dla realizacji inwestycji. Generalnym projektantem większości obiektów jest arch. Andrzej Adamek.
     Po ukończeniu studiów na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w roku 1972 doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych biurach projektowych (Biuro Projektowo - Badawcze Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt - Wrocław, Miejskie Biuro Projektów we Wrocławiu), oraz na budowach realizowanych obiektów.
     Samodzielną działalność twórczą prowadził równolegle od roku 1985 poprzez Pracownię Usług Architektonicznych przy zarządzie Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich (PUA SARP).
     W ramach specjalizacji zawodowej ukończył podyplomowe studia z zakresu rewaloryzacji budynków i zespołów zabytkowych, co zaowocowało przy pracach nad rewaloryzacją zabytków wrocławskiego Rynku (m.in. zespołu budynków po zachodniej stronie Rynku z kompleksem gastronomiczno - hotelowym Dwór Wazów - obecnie znanym jako Dwór Polski).
     Zdobyte bogate doświadczenie realizacyjne a w ostatnim okresie zwłaszcza ze współpracy z partnerami zachodnimi, oraz polskimi pracującymi nowoczesnych technologiach i materiałach - pozwoliło uzyskać w zrealizowanych obiektach najwyższy standard budowlany i architektoniczny, co znalazło odzwierciedlenie w uzyskanych wyróżnieniach. Firma chcąc jednocześnie oferować najwyższy poziom swych usług prowadzi systematyczne szkolenia swych pracowników m.in. przez udział w specjalistycznych kursach (posiada m.in. certyfikaty firm zachodnich: AMF - Thermatex, Knauf, PCI, Deitermann), targach międzynarodowych i krajowych (m.in. BAUTEC - 98 w Berlinie).
     W roku 1998 projektant otrzymał I nagrodę w ogólnopolskim konkursie "Modernizacja roku 1998" za zrealizowaną we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15 modernizację budynku dla Ekspozytury II Oddziału Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu. W ubiegłych latach zaprojektowany budynek plombowy przy ulicy Malarskiej 27/29 dla Pomorskiego Banku Kredytowego S.A. we Wrocławiu otrzymał I miejsce w konkursie na "Mister Wrocławia 1992".


  SYLWETKA - REFERENCJE - WYRÓŻNIENIA - OFERTA - GALERIA - KONTAKT


architektura - kompleksowa obsługa projektowa - przygotowanie inwestycji - nowoczesne technologie i materiały budowlane