Oferowany zakres usług: kompleksowa obsługa projektowa inwestycji wraz z nadzorem nad realizacją "pod klucz", w tym:

  • dokumentacja wielobranżowa inwestycji (projektowanie komputerowe)

  • przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania w zastępstwie inwestora - m.in.: mapy geodezyjne, badania gruntów, oceny wpływu inwestycji na środowisko, itp. analizy

  • projekty wystroju wnętrz, mebli, reklam na budynkach

  • nadzór autorski nad realizacją

     Specjalizacja firmy:

  • budownictwo ogólne (budynki administracyjno - biurowe, banki, hotele, domy handlowe)

  • budownictwo oświaty (szkoły, wyższe uczelnie)

  • budownictwo mieszkaniowe (bud. Osiedlowe - wielorodzinne i jednorodzinne, infrastruktura osiedlowa, prywatne domy mieszkalne z funkcją usługową)

  • budownictwo sportowe (szkolne sale gimnastyczne, hale sportowe, baseny kryte, kompleksy sportowo - wypoczynkowe)

  SYLWETKA - REFERENCJE - WYRÓŻNIENIA - OFERTA - GALERIA - KONTAKT


architektura - kompleksowa obsługa projektowa - przygotowanie inwestycji - nowoczesne technologie i materiały budowlane